Michael Buje

Kandidat til byrådet i Mariagerfjord Kommune for Liberal Alliance

 

Mit navn er Michael Buje. Jeg er 29 år og bor i Hadsund med min kæreste Maria.

Jeg er iværksætter og driver til dagligt e-handelsvirksomheden Webdanes Group A/S, som ligger i industrikvarteret i Hadsund.

Hvis du er interesseret i at læse mere om min virksomhed, skrev Fjordavisen.nu en artikel om virksomheden for et par år siden.

 

 

Hvad mener Liberal Alliance i Mariagerfjord?

Liberal Alliance er et parti, som du ved, hvor du har. Vores holdninger skifter ikke med folkestemningen, og vi udsteder ikke løfter til højre og venstre for at score stemmer. Vores politik tager – nationalt såvel som lokalt – udgangspunkt i vores fire mærkesager:

Højere vækst
Kører man en tur igennem vores kommune, springer den meget smukke natur i øjnene – men desværre får man også øje på temmelig mange tomme erhvervsbygninger. I Liberal Alliance arbejder vi hele tiden for at skabe bedre forhold for erhvervslivet – ikke for erhvervslivets skyld, men af hensyn til os alle. For at det kan gå erhvervslivet godt, skal vi undlade at plage dem med overflødige miljøkrav, urimelige skatter og afgifter, langsommelig sagsbehandling – og alt hvad der ellers kvæler initiativet og virkelysten. Går det erhvervslivet, landbruget og foreningerne godt, er det godt for os alle sammen.

Lavere kommuneskat
Danmark har et af verdens højeste skattetryk – og Mariagerfjord Kommune har en af Danmarks højeste kommunale skatteprocenter. Siden vi fik et borgerligt flertal i kommunen i 2013 er det lykkedes at sætte en stopper for skattestigninger. I den kommende byrådsperiode vil vi i LA arbejde endnu hårdere for, at skatten bliver sænket – fordi lavere skat fører til vækst – og fordi det er rimeligt at du som borger får lov at beholde lidt flere af de penge, du selv har tjent.

Mere frihed
I Liberal Alliance mener vi, at du er den, der bedst træffer beslutninger, der angår dit og din families liv. Vi har ikke brug for politikere eller andre smagsdommere til at fortælle os og lovgive om, hvad der er sundt og usundt, hvad der er passende og upassende. Langt de fleste mennesker formår at træffe sådanne beslutninger selv – og når vi får frihed til at træffe vores valg i livet uden indblanding, blomstrer kreativiteten og optimismen – hvilket fører til større livsglæde, og i øvrigt også til skabelse af nye virksomheder og dermed arbejdspladser.

Mindre bureaukrati
Alt for stor en del af kommunens budget bruges på administration og kontrol – det vi kalder ”kolde hænder”. Liberal Alliance ønsker at vende denne udvikling, så vi får flere ”varme hænder” og færre kolde. Vi skal sørge for, at dine skattekroner bruges på kernevælfærd – for det er dét, der er kommunens opgave. Dine skattekroner skal bruges på børnepasning, folkeskoler, ældrepleje, vedligeholdelse af vejnettet, og den slags – ikke på kulturhuse eller på kunstigt åndedræt til nødlidende biografer - og slet ikke på unødvendigt bureaukrati!